Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

1. Od kupní smlouvy máte právo odstoupit bez udání důvodu a to ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen o svém odstoupení informovat prodávajícího, a to prostřednictvím dopisu, faxu, e-mailu. K odstoupení je možné využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který ulehčí identifikaci kupujícího a poskytne nám veškeré potřebné údaje k rychlému vyřízení vašeho požadavku. Využití formuláře není vaší povinností, ale pouze doporučením.

3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy daná zákonem, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

1. Odstoupením od kupní smlouvy se celý vztah ruší od počátku a kupujícímu vzniká nárok na vrácení celé peněžní částky, kterou za zboží zaplatil a to do 14 dnů od doručení zboží do provozovny, případně na adresu sídla firmy.

2. K vrácení finančních prostředků bude použito stejného platebního prostředku, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Tímto jednáním nevznkají kupujícímu jiné další náklady.

3. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašlete nebo osobně doručte na naší prodejnu Nábytek VALMO, Pánská 25, Mimoň, 47124

4. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží v plné výši.

5. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností.

Dopravné v případě odstoupení od kupní smlouvy

1. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, můžete k vrácení zakoupeného zboží využít za úplatu smluvního přepravce společnosti Nábytek VALMO. Pokud máte zájem tuto službu využít, kontaktujte nás na +420 603 282 127+420 603 282 127, případně emailu info@nabytek-valmo.cz

2.* Výše dopravného v případě využití přepravní služby Nábytek VALMO činí 12,- Kč za 1 km. Účtujeme cestu od nás k nám a zpět. Příklad : Vyzvednutí zboží ze vzdálenosti 50 km od sídla firmy = 2x 50 Km * 12 Kč = výsledek

*Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout objednávku svozu vráceného zboží a to bez udání důvodu. 

Důležité dokumenty : Formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát
Nábytek VALMO
Pánská 25
Mimoň
47124

Kontaktní informace
Nábytek VALMO
Pánská 25
47124 Mimoň
GPS: 50°39´35.387"N, 14°43´27.880"E
Email: info@nabytek-valmo.cz
Telefon:603 282 127
739 300 868
Skype:Skype nabytekvalmo