Vše o Reklamaci

VŠE O REKLAMACE

Nejrychlejší způsob jak uplatnit reklamaci je vyplnění našeho reklamačního formuláře, kterým nám poskytnete všechny potřebné údaje k rychlému a bezproblémovému vyřízení Vaší reklamace.

DOKUMENT KE STAŽENÍ : Reklamační formulář

V případě potřeby lze samozřejmě reklamaci podat písemně ( doporučeným dopisem ) nebo osobně na adrese naší prodejny :
Nábytek VALMO
Panská 25
Mimoň
47124
reklamace@nabytek-valmo.cz

Jak nejlépe postupovat, když je přijímané zboží poškozené

Při přebírání od pracovníka dopravní služby si velmi pečlivě překontrolujte přebírané zboží. V případě, že zásilka jeví známky poškození jako je pomačkaný obal, protržený obal….atp., zboží nepřebírejte, případně zapiště výhradu do dopravního listu, který potvrzujete !

V případě, že jste již zboží od dopravce převzali, obal není poničen, ale zboží jeví známky mechanického poškození, doporučujeme co nejrychleji kontaktovat linku dopravce, který Vám zboží přivezl

INTIME : +420 246 092 912 a vypltit online reklamační protokol

Toptrans : kontakt a vyplnit online reklamační protokol

a zároveň i našeho reklamačního pracovníka na emailu : reklamace@nabytek-valmo.cz nebo telefonním čísle : 603/282 127603/282 127, který vše zaznamená a problém začne řešit.

Poškození je nutné nahlásit co nejrychleji a to nejpozději do 2 hodin od jeho fyzického převzetí.

Při přebírání pečlivě zkontrolujte, zda je zboží a obal bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen s vámi dopravce sepsat zápis o poškození, který prokazuje poškození zboží. Pokud po rozbalení zásilky zjistíte, že obsah byl poškozen, upozorněte nás neprodleně (do 2 hodin od jeho fyzického převzetí) písemně na níže uvedený email : reklamace@nabytek-valmo.cz a zároveň na telefonním čísle : 603/282 127603/282 127.

Zboží dorazilo nekompletní nebo neodpovídá objednávce

V takovém případě neváhejte a kontaktujte nás na emailu : reklamace@nabytek-valmo.cz nebo na telefonním čísle : 603/282 127603/282 127, kde s Vámi náš pracovník vyřeší případné problémy.

Jak postupovat pro podání reklamace

V případě, že máte problém se zakoupeným zbožím nebo se zboží poškodilo vlivem používání, ke kterému bylo zakoupeno vyplňte reklamační formulář, kontaktujte našeho pracovníka reklamací na reklamace@nabytek-valmo.cz nebo telefonním čísle : 603/282 127603/282 127, který Vám poskytne úplné a odborné informace a sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení a zboží nechat opravit profesionály.

Pokud je zboží nutné reklamovat - co si připravit ?

  • Faktura / daňový doklad ( kopie)
  • Záruční list ( je-li ke zboží vydán )
  • Podrobný popis závady, digitální fotografie a kontakt na osobu vyřizující reklamaci

Upozorňujeme, že v případě neoprávněné reklamace nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených s neoprávněnou reklamací.

Lhůta pro vyřízení reklamace ?

Jak nám ukládá zákon, reklamace musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení k prodejci a končí vyřízením reklamace u prodejce.

Upozorňujeme, že na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele a takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Náklady spojené s dopravou zboží k prodejci Vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

  • předem bude s naším reklamačním pracovníkem dohodnuto, že zboží dopravíte k nám na vlastní náklady.
  • reklamace bude oprávněná, tedy (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybným užíváním, mechanickým poškozením nebo užitím zboží pro jiné účely než je určeno apod.).
  • podáte písemnou žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží.
  •  písemně doložíte výše nezbytných nákladů - originály dokladů jako je účtenka za poštovné, přepravní list apod. Doklady musí obsahovat platné podpisy a razítka !!!

Upozornění : lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží ( jako je náklady na poštovné, nikoliv např. za taxi službu)
Neopravitelná závada aneb zboží nelze opravit...

Pokud jste prodejcem informováni o tom, že zboží nelze opravit jsou zde 3 možnosti řešení vaší reklamace a to :

  • zboží Vám bude zasláno nové, pokud jej výrobce ještě vyrábí či dodává na náš trh na náklady prodejce.
  • na zboží Vám bude poskytnuta sleva úměrná ceně zboží a povaze vady či poškození.
  • zažádáte si o vrácení o finanční částky, která byla za zboží zaplacena ( bez příplatku za dopravu či dobírku ). V případě, že se tak rozhodnete je nutné poslat písemnou žádost o vrácení finanční částky, včetně originálu prodejního dokladu a dokladu o uzavřeném reklamačním řízení a na obálku napsat poznámku „ e-shop“.

Co je dobré vědět o záruční době

Standardní délka záruční doby, jak nám ukládá litera zákona, je zpravidla 24 měsíců neboli 2 roky.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Do záruční doby se nezapočítává doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy a kde zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Kontaktní informace
Nábytek VALMO
Pánská 25
47124 Mimoň
GPS: 50°39´35.387"N, 14°43´27.880"E
Email: info@nabytek-valmo.cz
Telefon:603 282 127
739 300 868
Skype:Skype nabytekvalmo